Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Umut Eldem (Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi)

Dr. Maya Mandalinci (Ph.D., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Dr. Hüseyin S. Kuyumcuoğlu (Ph.D., Binghamton University, State University of New York)

Seçil Aracı (Boğaziçi Üniversitesi)

Çağlar Çömez (Boğaziçi Üniversitesi / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Arzu Gökmen (University of Vienna)

Beşir Özgür Nayır (Boğaziçi Üniversitesi)

Duygu Uygun Tunç (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / University of Helsinki)